Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Cached mode
Duome is showing cached data by default, you can hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame
3

vadas21

Vadas Ágnes

498862 XP#62311
3734#344
13612#50886
5308

Learning German from Hungarian

Level 25 · 188984 XP

Skills: 51

Lessons: 238

Lexemes: 1631

Strength: 50%

Created: 2014-01-30
Last Goal: 2023-11-02
Timezone: UTC+1

Last update: 2024-04-24 04:44:05 GMT+3 (cached)


23412672

XP per Skill (4 weeks)raw

Skills by StrengthCrownsDateNameOriginal Order

 • ••• -16 Alapok11 @ 100% 0

  Üdvözlünk a Duolingón!

  Itt az aktuális leckével kapcsolatban találsz magyarázatot, segítséget, fontos tudnivalókat.

  Ebben a leckében a határozatlan névelő bukkan fel, ami alanyesetben eine vagy ein. Magyar megfelelője az "egy".

  A németben minden szónak van nyelvtani neme (a híres der-die-das...)

  -- Ha egy szó hímnemű vagy semlegesnemű, akkor "ein"

  ein Mann = egy férfi

  ein Junge = egy fiú

  ein Tisch = egy asztal

  -- Ha egy szó nőnemű, akkor "eine"

  eine Frau = egy nő

  eine Lampe = egy lámpa.

  Igen, a tárgyaknak, mint például az asztal és a lámpa, is van neme.

  Ein Mädchen? Miért?

  Fura dolog, az ember azt várná, hogy a "Mädchen" (lány) nőnemű legyen. De a nyelvtani nem nem mindig esik egybe a való életbeli nemmel.

  a "Mädchen" semlegesnemű, mert -chen kicsinyítőképzőt tartalmaz, és minden -chen-re végződő szó semlegesnemű.

  A helyes megoldás tehát

  ein Mädchen = egy lány

 • ••• -16 Helló21 @ 75% 25

  Személyes találkozások esetén

  a formális német köszönések - hasonlóan a magyarhoz - a

  • Guten Morgen! = Jó reggelt!
  • Guten Tag! = Jó napot!
  • Guten Abend! = Jó estét!
  • Gute Nacht = Jó éj(szaká)t!,

   melyek elé korábban odatartozott az "Ich wünsche Ihnen/dir einen/eine" stb. (azaz magyarul a "kívánok", amit ma már mi is megspórolunk),

  míg a hagyományos búcsúzás az

  • Auf Wiedersehen! = A viszontlátásra, vagy a
  • Wiedersehen! = Viszlát!

  Ezek mellett mára egyre jobban elterjedtek a közvetlenebb üdvözlési formák is:

  találkozáskor a

  • Hallo!, meg angol és amerikai hatásra a
  • Hi! vagy
  • Hey! is,

   kimondottan északon a

  • Moisen! -- vagy a

  • Moin! -- és változatai

   és délen például a

  • Servus!, -- a

  • Grüß dich! -- vagy
  • Ich grüße Sie!,

  és búcsúzáskor a

  • Tschüss!, -- vagy például a
  • Bis bald! (szó szerint: "nemsokára", amit körülbelül olyan értemben használunk, mint azt, hogy "hamarosan találkozunk", "nemsokára látjuk egymást", tehát olyan búcsúzás. adol az ember számít a [hamaros] viszontlátásra),
   illetve ennek hasonpárjai, vagy az
  • Ade! (= Pá! -- nem ritkán hosszabb időre vagy mindörökre szóló búcsúzás esetén).

  Egy különlegessége a német nyelvnek

  azonban, hogy az ország nyugati és déli részén, mint Ausztriában is sok helyütt, ebédkor az emberek mindössze

  • "Mahlzeit!"-tal (= szó szerint "Étkezési idő"-vel)

  üdvözlik egymást, amivel egyben jó étvágyat is kívánnak (ez a "Gesegnete Mahlzeit!" (= "Áldott étkezési időt!" / "Áldott ebédidőt"!) rövidítése).

  Ilyenkor ezt szintén

  • "Mahlzeit!"-tal viszonozzuk.
 • ••• -16 Otthon23 @ 75% 25

  A főnevek neme

  A főneveknek a németben van neme. Ez nyelvtani nem, és nem feltétlenül egyezik a természetes nemmel. A nemet a névelő jelöli, amely a következő három közül valamelyik. Például:

  • der Mann — a férfi (hímnemű, Maskulinum)
  • die Frau — a nő (nőnemű, Femininum)
  • das Haus — a ház (semleges nemű, Neutrum)

  A főnevek nemét tehát meg kell tanulni a jelentésükkel együtt. Szerencsére vannak szabályszerűségek, amik ezt megkönnyítik, ha nem is minden főnév tanulásánál.

  Sok főnév nemét elárulja a végződése. Legtöbbször hímneműek a következő végződésű főnevek: -er, -ler, -ner, -ling, -ist, -ismus

  Gyakran a főnév végződése meghatározza a “nemet”

  • Gitarre — nőnemű (die Gitarre)
  • Computer — hímnemű (der Computer)
  • Mädchen (girl) — semleges nemű (das Mädchen)

  Ha egy tárgyat jelentő szó (nem személy vagy elvont fogalom) -e -re végződik, akkor majdnem mindig nőnemű:

  • Rose, Gitarre, Toilette, Lampe, …

  Ez -er végű szavak gyakran hímneműek:

  • Computer, Videorekorder, …

  A -chen végű szavak mindig semlegesneműek.

  Van még néhány hasonló szabályosság, ezekkel később találkozhattok.

  Azonban sok gyakori szó van, ahol nem segít a végződés. Ilyenkor tanuljátok meg a szó nyelvtani nemét a szóval együtt.

  • Tisch, Stuhl — hímnemű (der Tisch, der Stuhl)
  • Haus, Bett, Sofa, Licht — semleges nemű (das Haus, das Bett, das Sofa, das Licht)

  Határozatlan névelő

  Magyarul a határozatlan névelő “egy”, a határozott névelő pedig “a/az”. Németben ennél több variációt láthattok.

  Nőnemű szavak és többes szám

  nőnemű szavak esetén egy = eine

  • Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

  Az “a / az” megfelelője nőnemű szavak esetén “die”

  • Wer ist die Frau? (Kicsoda a nő?)
  • Die Rose ist hier. (A rózsa itt van.)

  A többes szám esetén is a “die” névelőt használjuk.

  • Die Rosen sind hier. (A rózsák itt vannak.)

  Ahogy az “egy”-et sem használjuk többes számban, az “eine”-nek sincsen többes száma. Ilyenkor simán nem írunk semmilyen névelőt.

  egyes számban: Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

  többes számban: Das sind Lampen. (Azok lámpák.)

  Nem nőnemű formák

  A másik két nemnek egyezik a határozatlan névelő formája: az ein-t használják.

  Minden nem ugyanúgy viselkedik többes számban (alanyesetben mindig "die" áll előttük )

  • Hier sind die Rosen. (Itt vannak a rózsák.)
  • Hier sind die Sofas. (Itt vannak a kanapék.)

  Kiejtés

  A német kiejtés nem túl komplikált. Egy adott betűt általában ugyanúgy kell kiejteni a szavakban.

  Viszont van egy pár betű amelyeket máshogy kell kiejteni, mint a magyarban. Ezekre fel fogjuk hívni a figyelmed. Egyelőre próbáld meg azt utánozni, amit hallasz.

  Idegennyelvű szavak (pl. francia vagy angol) néha úgy hangzanak mint az eredeti:

  • Computer (mint angolul)
  • Garage (mint franciául)

  Speciális karakterek

  Van egy pár betű, amiket nem ismerünk a magyarban:

  • ä — Ezt a betűt “umlaut á”-nak hívják és úgy hangzik mint a magyar “e”. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt írhatjuk “ae”-nek is.

  • ß — ez nem egy “B”-betű, hanem egy specialis “sz”-betű. ”Esz-cett”-nek (vagy “scharfes s”-nek) hívják, de úgy ejtik mint a magyar “sz”-betűt. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt dupla “s”-el, azaz “ss”-el helyettesíthetjük. Például weiß helyett weiss.

  Magyar billentyűzeten Alt gr+ á adja a ß karaktert, és Alt gr+ a -val írhatjuk az ä betűt.

 • ••• -16 Család 131 @ 75% 25

  A muterom és a faterom

  Családtagokról beszélve hasznos tudni, hogy mondjuk, hogy az én ...m , a te ...d:

  meine Mutter = az anyám

  deine Mutter = az anyád

  mein Vater = az apám

  dein Vater = az apád

  Vegyük észre, hogy alanyesetben egyes számban a nőnemű szavak esetén a meine, deine alakot használjuk, hímnemű és semlegesnemű szavak esetén pedig a mein, dein alakot.

  Például, mivel a die Lampe nőnemű, a das Haus pedig semlegesnemű:

  meine Lampe = a lámpám

  mein Haus = a házam

  Alanyesetben többes számban is a meine, deine alakot használjuk:

  meine Lampen = a lámpáim

  meine Häuser = a házaim

  nicht

  Ha egy mondaton belül egy melléknevet tagadunk, illesszük be a nicht szót a melléknév elé.

  Dein Großvater ist alt. = A nagyapád öreg.

  Mein Großvater ist nicht alt. = A(z én) nagyapám nem öreg.

  sie und er

  Míg magyarban csak azt mondjuk, hogy ő, függetlenül attól, hogy férfiról vagy nőről beszélünk, németben itt háromféle személyes névmást használhatunk :

  ő neme
  er hímnem
  sie nőnem
  es semlegesnem

  Sie ist Anna. = Ő Anna.

  Er ist Karl. = Ő Karl.

  Sie ist meine Mutter. = Ő az anyám.

  Er ist mein Vater. = Ő az apám.


  No, de ha a “Sie ist meine Mutter.” a megfelelő, miért láthatunk olyan mondatokat, hogy “Das ist meine Mutter. “?

  Das ist meine Mutter. - Hogy is van ez?

  Ez szituációtól függ:

  A német das mutató névmás és magyar fordítása

  Mutató névmásokat akkor használunk, ha az, akiről / amiről beszélünk (tárgy / élőlény / fogalom / cselekvés / történés) időben és/vagy térben (viszonylag) közeli, lásd például a magyarban:

  • Mi ez? -Béka.
  • Ez aztán a döfi!
  • Ez egy olyan intelem, amit jó, ha mindig észben tartasz.
  • Az a kocsim.

  Személyekre is alkalmazzuk azt ez-t / az-t:

  • Ez a barátom.

  Ilyesmiket a klasszikusainknál is olvasunk, pl. Gárdonyi-nál a Haragosok-ban, mikor a fiú - hazatérvén kocsin családjával - anyja "Hát ez a fehérnép?" kérdésére azt feleli:

  • "Ez a feleségem meg a gyermekem."

  Van, aki a magyarban manapság azonban úgy érzi, nem elég udvarias az "ez"-t és "az"-t személyre alkalmazni, és ezért szereti inkább "ő"-vel behelyettesíteni -- az ilyen jelenségeket, ha valaki csupa jószándékból nyelvileg kicsit túllő a célon, hiperkorrekciónak hívjuk.

  Ezért fontos kiemelni, hogy

  1) nincs olyan szótár, ami a német "das" szóra az ő-t kínálná megfelelőként; és

  2) máig teljesen rendben van, ha az ez/ezek / az/azok névmásokat személyekre vonatkoztatjuk: Ez itt az én fiam, azok pedig az övéi.

  A németben viszont az önállóan használt semleges das-szal elvitathatatlanul bármilyen (nyelvtani) nemű főnévre lehet utalni úgy egyes, mint többes számban, ha új témaként hozzuk szóba őket (= bevezetés) -

  • Das ist eine gute Idee. = Ez [egy] jó ötlet.
  • Das ist mein Hund. = Ez a kutyám.
  • Das ist mein Zimmer. = Ez az én szobám. -,

  és egy egyformán igaz személyek esetén is. Például, ha a férfi a mellette álló feleségét bemutatja a főnökének, akkor - egy pillantást vetvén a nejére vagy más gesztussal jelezve, hogy róla van szó - azt mondhatja:

  • Das ist meine Frau Isolde. =
   • Ez[/Ő] a feleségem: Isolde.

  Csak egy következő lépésben, ha már megemlítette, utal a férj a sie személyes névmással (= vonatkoztatás) a feleségére; aholis a magyar az ő megfelelőt csak kiemeléskor teszi ki:

  • Sie ist Biologin. = Biológus.
  • Sie ist ebenfalls Biologin. = Ő is biológus.

  Fényképeket nézegetvén is első menetben a mutató névmással utalunk az egyes alakokra és csak a másodikban személyes névmással:

  • Das ist meine Frau und das ist meine Schwägerin. Sie sind Zwillinge. =
   • Ez a feleségem és ez a sógornőm. Ikrek. (Utóbbi mondatban a magyar rendesen nem teszi ki a személyes névmást.)
  • Das sind meine Söhne und das sind meine Töchter. Sie sind alle Dino-Fans. =
   • Ezek a fiaim és ezek a lányaim. Mindnyájuk dinó-rajongó.
  • Das sind Karls Pferde. Sie sind alle Preisträger. = Ezek Karl lovai. Mind díjnyertes.

  Tehát a szabály:

  1. bevezetés:
  das (1.sz. / t.sz.) ez / ezek // az / azok (// ő / ők)
  2. vonatkoztatás:
  er / sie .(1.sz. / t.sz.) / es ő / ők (...)

  És még egy:

  hiperkorrekció ide vagy oda,

  ha tehát a mutatás vagy utalás fontos eleme a beszélgetésnek, akkor a das szóra a magyarban is jobb az ez/ezek vagy az/azok megfelelőket használnunk. De ezt csak a szövegkörnyezet mutatja meg.

  Tudtad-e?

  Ha több valamire-valakire vonatkozhatna egy (vissza)utalás, a das-t meg lehet toldani egy közel(ebb)i vagy távol(abb)i helyre való utalással is, például:

  • Das hier ist mein älterer und das dort ist mein jüngerer Bruder." =
   • Ez itt a bátyám és az ott az öcsém.
 • ••• -16 Te42 @ 75% 25

  Szórend

  A német mondatok felépítése nem egyezik meg a magyaréval. Németben az ige kijelentő mondatokban mindig a második helyen áll, németül Verbzweitstellung.

  Mint a magyarban, az ige egy része megváltozik. :

  • Ich bin. Du bist. (Én vagyok. Te vagy.)

  Ez a rész általában a második helyen van.

  1 2
  Ich bin hier.
  Meine Mutter ist in Irland.

  Az ige “maradéka” a legvégére kerül. Ez alatt olyan elemeket értünk, amelyek “valamennyire” az igéhez tartoznak. Ezek kiegészítik az igét: az ige hiányosnak tűnik nélkülük.

  1 2 vége
  Meine Mutter ist in Irland.
  Ich trinke Tee.

  Emiatt minden más a második helyen lévő ige és a "vége" között áll.

  1 2 vége
  Meine Mutter ist oft in Irland.
  Ich trinke oft Tee.

  Ez zavarja össze a leggyakrabban a tanulókat. Mindig figyelj a mondatszerkezetre. Van olyan, amelyik elfogadható a magyarban de lehetetlen a németben.

  A német szórendról bővebben: https://webnyelv.hu/a-nemet-szorend/

  Igen/Nem kérdések

  A magyarban a kérdő és a kijelentő mondatok szórendje ugyanolyan, csak az intonáció változik.

  A németben viszont megváltozik a sorrendje a szavaknak

  1 2 vége
  Du bist alt.
  Bist du alt?
  Du trinkst Kaffee.
  Trinkst du Kaffee?

  Igevégződések

  Németben az igének majdnem minden személyi formája különböző, pont, mint a magyarban.

  Németben a du (egyes szám második személy, “te”) utáni igevégződés minden igénél ugyanaz. Amikor du-t látsz az ige st-re fog végződni.

  • Du bist. Du hast. Du kommst.

  Du heißt kivételnek tűnik, de nem az. Ennek az az oka, hogy a fura ß-betű igazából egy S-betű. Sosem lesz -s- egy ß után.

 • ••• -16 Én43 @ 75% 25

  Igeragozás

  Mint láthattátok a Te témakörben, du mellett a -st végződést használjuk:

  • du bist = [te] vagy
  • du singst = [te] énekelsz .

  Hasonló módon ich mellett a -e lesz az igék vége:

  • ich bringe = [én] hozok
  • ich lerne = [én] tanulok .

  Lehetnek kivételek, de az igék jelentős többségénél ez a ragozás érvényes.

 • ••• -16 Birtokos50 @ 75% 25

  Kein vagy nicht?

  Tagadó mondatokban, használjunk nicht-et, ha

  • egy melléknevet tagadunk.

  Er ist groß. Ő magas.

  Er ist nicht groß. Ő nem magas.

  • az igét tagadjuk a mondatban.

  Ich renne. Futok.

  Ich renne nicht. Nem futok.

  • Személynevek előtt.

  Ich bin Jonas. Jonas vagyok.

  Ich bin nicht Jonas. Nem vagyok Jonas.

  Mikor használjuk azt hogy kein / keine /keinen… ?

  • a legegyértelműbb jel az, ha az állító mondatban ein szerepelt. Ekkor csak alakítsuk át az “ein”-t “kein”-ná. (Soha sincsen olyan a mondatban, hogy “nicht ein”!)

  Das ist eine Katze. Ez egy macska.

  Das ist keine Katze. Ez nem egy macska.

  Das ist ein Hund. Ez egy kutya.

  Das ist kein Hund. Ez nem egy kutya.

  • Ha egy névelő nélküli főnév szerepelt az állító mondatban. (A tulajdonnevek most nem számítanak, azokat már láttuk az előző részben)

  Ich habe Hunger. Éhes vagyok.

  Ich habe keinen Hunger. Nem vagyok éhes.

  Ich esse Fleisch. Eszem húst.

  Ich esse kein Fleisch. Nem eszem húst.

  A haben ige

  Magyarul azt mondjuk: Van egy macskám. Van egy kutyád.

  Németben a haben ige segítségével fejezhetjük ki a birtoklást. Ragozása egyes számban:

  személy ige
  én ich habe
  te du hast
  ő er/sie/es hat

  Például:

  Ich habe eine Katze. Van egy macskám.

  Du hast Zeit. Van időd.

  Er hat ein Problem. Van egy problémája. (férfinak, fiúnak)

  Sie hat ein Problem. Van egy problémája. (nőnek, lánynak)

 • ••• -16 Többesszám61 @ 75% 25

  Többesszám

  A német többes számú alakok meglehetősen szabálytalanok. Íme néhány szó a mostani leckéből:

  egyesszám többesszám
  eine Lampe Lampen
  eine Rose Rosen
  eine Tochter Töchter
  ein Bett Betten
  ein Sofa Sofas
  ein Stuhl Stühle
  ein Computer Computer

  Néha nagyon egyszerű:

  • Minden -e végű főnév többesszáma -en -re végződik.

  Néha a magánhangzó kissé megváltozik ( például Stadt - Städte, Stuhl -Stühle )

  Néhány főnév többes számban ugyanaz marad. (általában az -er végűek vagy a -chen végűek). Ekkor meg kell néznünk a teljes mondatot és a kontextust, hogy eldöntsük, mit is jelent:

  • Das ist ein Computer. (Ez egy számítógép.)
  • Das sind Computer. (Ezek számítógépek.)
  • Das ist mein Computer. (Ez a számítógépem.)
  • Das sind meine Computer. (Ezek a számítógépeim.)
 • ••• -16 Származás72 @ 75% 25

  Igeragozás

  Most már találkoztatok a szabályos végződésekkel egyes számban:

  személy végződés példa
  én -e ich singe
  te -st du singst
  ő -t sie/er singt

  a létige (lenni) erősen szabálytalan:

  személy alak
  én ich bin
  te du bist
  ő sie/er ist

  Névelők és hasonló szavak

  Ahogy már biztosan észrevetted, sok névelő van. Többek között utalnak a főnév nemére is. Vegyük észre, hogy a nőnemű és a többes számú alak gyakran egybeesik.

  Magyar nőnem többes szám hímnem
  ő/ők/ő sie sie er
  a/az die die der
  ez diese diese dieser
  melyik welche welche welcher
  enyém/ az én …-m meine meine meiner
  tiéd/ a te …-d deine deine deiner
  Magyar nőnem többes szám nem nőnem
  egy eine ein
  én …-m meine meine mein
  te …-d deine deine dein
  nem/nincs keine keine kein

  E-re végződik, mégis hímnemű?

  Korábban már említettük, hogy a szavak, amik -e-re végződnek, gyakran nőneműek:

  • die Lampe, die Rose, die Gitarre, die Garage

  Ez nem szükségszerűen igaz olyan főnevekre, amelyek absztrakt fogalmakra, emberekre vagy állatokra utalnak:

  der Junge (fiú gyerek) és der Chinese (Kínai férfi) hímneműek. Az ok egyszerű: a jelentése is egy fiút vagy férfit takar.

  • Az emberekre vonatkozó főnevek, amik -e-re végződnek, sokszor hímneműek

  Absztrakt ötletekre vonatkozó szavak (nem dolgok, nem emberek), amelyek -e-re végződnek, mindenféle neműek lehetnek:

  der Name (név) hímnemű,

  das Ende (vége) semleges nemű.

  Viszont:ha tippelni kell, akkor a "die" még mindig a legjobb választás!

  Hibajelentés

  Igen, mi is elkövetünk hibákat. Ha találsz egyet, kérlek jelentsd. Használd a “jelentés” gombot. Ha csak a fórumon jelented, akkor esetleg nem látjuk

  Hova kerül az auch (is)?

  Emlékezz arra, hogy a németnek egy különös, következetes mondatszerkezete van.

  • Az ige, ami a személlyel változik, a második helyre kerül.
  • Az ige maradéka a végére kerül
  • Minden más a kettő közé kerül.

  Auch (is) az ige első és második része közé kerül.

  1 2 maradék vége
  Ich komme auch aus Japan.

  Nem kerülhet a mondat legvégére, mert az megszegné a mondatszerkezet szabályait.

  sondern(hanem) vs. aber(de)

  Általában gondolj a sondern-re mint nem A, hanem B:

  • Das ist kein Mann, sondern eine Frau. (Ez nem egy férfi, hanem egy nő)
  • Ich komme nicht aus Japan, sondern aus China. (Nem Japánból jöttem, hanem Kínából)

  Más kontextusban használd az aber-t:

  • Ich komme aus China, aber ich lebe in Japan. (Kínábol jövök, de Japánban élek)
  • Ich komme nicht aus China, aber ich spreche Chinesisch. (Nem Kínábol jövök, de beszélek kínaiul.)
 • ••• -16 Szükség73 @ 75% 25

  A harmadik nem — semlegesnem

  Korábban tanultad, hogy a névelők és hasonló szavak a nem és szám függvényében megváltoznak. A következő táblázatban lévő szavak a nőnemben és többesszámban ugyanazok.

  Magyar nőnem. / többes szám. hímnem
  ő/ők/ő sie er
  a/az die der
  ez diese dieser
  melyik welche welcher
  enyém meine meiner
  tiéd deine deiner

  Van még egy nem(semleges). Itt vannak bizonyos formái a hímnemmel együtt összehasonlításként:

  Magyar hímnem. semleges
  ő/az er es
  a/az der das
  ez dieser dieses
  melyik welcher welches
  enyém meiner meines
  tiéd deiner deines

  Ahogy látod, általában nőnem (és_többesszám_) -e-re végződik, hímnem -er-re, és_semleges_ -es-re.

  Igazából már találkoztál semleges főnevekkel korábban:

  • das Bett, das Wasser, das Kind, das Sofa, das Telefon, das Zimmer, das Haus

  Van, amikor nem feltűnő a különbség, mert a határozatlan névelők a_hímnem_ és_semlegesnem_ esetén megegyeznek:

  Magyar nőnem. többes szám. hímnem. / semleges nem.
  a/az eine ein
  nincs keine keine kein
  én …-m meine meine mein
  te …-d deine deine dein

  Tehát, két névelő-típusú szócsoport van: a határozott (der,die,das) és a határozatlan (ein,eine) A legjobban úgy tanulod meg őket, ha sokat gyakorolsz

  A lányok nem dolgok!!

  Igen, egyetértünk Emlékezz arra, hogy a németben sokszor a “nem” a szó formájától függ, nem attól, hogy mit jelent.("nyelvtani nem"). Ezért, die Lampe nőnemű, mert a szó egy tárgy és -e-re végződik. Der Computer hímnemű, mert a legtöbb-er-re végződő szó éppen az.

  Általános szabályként megjegyezheted, hogy az embereknél a nyelvtani nem többnyire megegyezik a valós nemmel, az állatoknál és tárgyaknál viszont nem.

  Még sokkal több végződés van, ami elárulja a főnév nemét. Mint korábban már említettük a-chen-re végződő szavak mindig semleges neműek.

  • das Mädchen (semleges)

  A -chen a németben a kicsinyítő képző, mint a -ka/-ke a magyarban.

 • ••• -16 Utazás82 @ 75% 25

  Szórend ismét

  A német nyelvben fontos szabály, hogy a ragozott ige a második pozícióban áll.

  • Ich tanze. ( Táncolok.)
  • Der Mann kommt aus China. (A férfi Kínából származik.)

  Ezekben a példákban a mondat alanya (“ich”, “der Mann”) van az első helyen.

  De másféle szavak is kerülhetnek első helyre, és továbbra is a második helyen áll az ige. Ekkor az alany az ige utánra kerül át.

  • Ich schwimme am Montag oft. (Gyakran úszom hétfőn.)
  • Am Montag schwimme ich oft. (Hétfőn gyakran úszom.)
  1 2 vége
  Er tanzt am Freitag.
  Am Freitag tanzt er.
  Ich schwimme am Montag oft.
  Am Montag schwimme ich oft.

  Néhány enyhén rendhagyó ige.

  A legtöbb ige ragozásakor csak a végződés változik, de van néhány gyakori ige, ahol a tőhang is megváltozik:

  személy vezet lát alszik
  ich fahre sehe schlafe
  du fährst siehst schläfst
  er/sie/es fährt sieht schläft

  Vegyük észre hogy a tőhang csak egyes számban, második és harmadik személyben változik meg.

  A gehen gyaloglást jelent

  Magyarul mondhatjuk hogy “Busszal megyek iskolába” vagy “Kínába megyek repülővel”, de a németben a “gehen” csak gyaloglást jelent.

  Tehát ha busszal, autóval vagy biciklivel megyek iskolába: ich fahre, ha pedig repülök, akkor: ich fliege

  Ha gyalog megyek: ich gehe.

 • ••• -16 Testvérek91 @ 75% 25

  Tárgyeset

  Magyarban -t végződéssel jelöljük a tárgyesetet. A németben is van tárgyeset, itt azonban a névelőkre érdemes figyelni.

  Alanyeset:

  Ein Hund trinkt. Egy kutya iszik. (hímnemű, der Hund)

  Eine Katze trinkt. Egy macska iszik. (nőnemű, die Katze)

  Ein Schwein trinkt. Egy disznó iszik. (semleges nemű, das Schwein)

  Tárgyeset:

  Ich sehe einen Hund. Látok egy kutyát.

  Ich sehe eine Katze. Látok egy macskát.

  Ich sehe ein Schwein.

  Tehát nőnem és semlegesnem esetén a változás “láthatatlan”, de hímnemű szavak esetén tárgyesetben igenis látható, "ein" helyett “einen” szerepel.

  Hasonlóan határozott névelők esetén, csak a hímnemben van változás:

  Der Hund trinkt. -- A kutya iszik.

  Ich sehe den Hund. -- Látom a kutyát.

  Birtokos szerkezetek esetén a “haben” ige tárgyesettel jár:

  • Eine Frau hat eine Katze. (Egy nőnek van egy macskája.)
  • Ein Kind hat ein Fahrrad. (Egy gyereknek van egy biciklije)
  • Ein Junge hat einen Hund. (Egy fiúnak van egy kutyája.)

  Én, engem, te, téged...

  A személyes névmások így alakulnak át

  alanyeset tárgyeset
  ich mich
  du dich
  er ihn
  sie sie
  es es
  wir uns
  ihr euch
  sie sie
  Sie Sie

  Melléknevek végződése

  Ha egy melléknév a mondat állítmánya, akkor mindig változatlan alakban marad.

  • Die Pizza ist gut. (A pizza jó.)
  • Das Eis ist gut. (A fagylalt jó.)
  • Der Apfel ist rot. (Az alma piros.)

  De ha egy főnév előtt áll a melléknév, akkor a végződése igazodik a szó neméhez és nyelvtani esetéhez is. Ennek elég összetett szabályai vannak, ezért a melléknév végződések kérdéskörét több leckére szétbontottuk.

  Egyelőre jegyezzük meg az alábbi szabályokat:

  nőnemű szavaknál (alanyesetben) használjuk az -e végződést

  • Das ist eine gute Pizza. (Ez [egy] jó pizza)
  • Sie ist meine kleine Tochter. (Ő az én kislányom.)

  hímnemű vagy semleges nemű szavaknál, közvetlenül der/das után szintén az -e végződést használjuk

  • Der kleine Bruder (az öcs)
  • Das gute Eis (a jó fagyi)

  Megjegyezhetjük azt a “trükköt”, hogy az -e az alapértelmezett végződés, és később megtanuljuk a kivételeket.

  Itt egy kivétel: Tárgyeset + hímnem esetén (den/einen), a melléknév is -en-re végződik.

  • Ich habe einen kleinen Bruder. (Van egy öcsém.)
  • Ich sehe den großen Tisch. (Látom a nagy asztalt.)
 • ••• -16 Család 2102 @ 100% 0
 • ••• 05 Hobbi111 @ 75% 25

  Im és ins

  Az im jelentése általában, valamiben az "ins" szót akkor használjuk, ha valamibe megyünk.

  • Ich bin im Theater. (A színházban vagyok.)
  • Ich gehe ins Theater. (A színházba megyek.)

  Az im az in+dem összevonásával keletkezett, az ins pedig az in+das összevonásából.

  Később látni fogjátok, hogy ezek egy nagyobb rendszer részei.

  Továbbá, használhatjuk az im-et hónapokkal és évszakokkal:

  • Im Juli, im Winter

  Igeragozás: ti

  Eddig ezeket az igealakokat tanultátok:

  tanul vezet van vmi-je
  főnévi igenév lernen fahren haben
  ich (én) lerne fahre habe
  du (te) lernst fährst hast
  er/sie/es (ő) lernt fährt hat
  wir (mi) lernen fahren haben
  sie (ők) lernen fahren haben

  A főnévi igenév (lernen, fahren, haben) szerepel a szótárakban.

  Most megismerhetitek a többes szám második személyű alakot is (ti).

  Ez az alak mindig t -re végződik, és az ige gyökere ugyanaz, mint a szótári alaké. Hasonlítsuk ezt össze az egyesszám harmadik személlyel, ahol viszont a tőhangváltozás történhet.

  tanul vezet van vmije
  főnévi igenév lernen fahren haben
  er/sie/es (ő) lernt fährt hat
  ihr (ti) lernt fahrt habt

  Gern

  Magyarul mondhatjuk, hogy:

  • Szeretem a csokoládét. Szeretek úszni.

  Korábban láttuk, hogy a "mögen" jelentheti azt, hogy szeretni/kedvelni:

  • Ich mag Schokolade. Szeretem a csokoládét.

  De a "mögen"-t csak főnevekkel használhatjuk. Igék esetén van egy másik szerkezet erre:

  • Ich schwimme gern. Szívesen úszom. /Szeretek úszni.

  A gern egy határozószó, ami egy ige jelentését módosítja. Magyarul hasonlóan működik a szívesen. Szívesen úszom. Szívesen táncolok.

  Hová helyezzük a "gern"-t a mondatban? Ha már tudjuk, hová kerül az "oft", tegyük ugyanoda:

  • Ich gehe oft ins Theater. (Gyakran járok színházba.)
  • Ich gehe gern ins Theater. (Szívesen járok színházba.)

  Időnként azt is mondják/ írják, hogy "gerne". A "gern" és "gerne" ugyanazt jelentik és felcserélhetők egymással.

 • ••• 05 Panaszkodás113 @ 75% 25

  Igeragozás: lenni

  A létige "sein" (lenni) rendhagyó ragozású. Íme az összes alakja jelen időben:

  lenni sein
  én ich bin
  te du bist
  ő er/sie/es ist
  mi wir sind
  ti ihr seid
  ők sie sind

  Vegyük észre, hogy (mint minden igénél) a mi és ők alakok most is megegyeznek.

  Módbeli segédigék

  A módbeli segédigék kicsit másképp ragozódnak, mind a szabályos igék. Gyakran történik tőhangváltás.

  Továbbá most az egyes szám első személyű és az egyes szám harmadik személyű alak megegyezik!

  személy tud
  ich kann
  du kannst
  er/sie/es kann
  wir können
  ihr könnt
  sie können

  Általában a módbeli segédigéket egy másik ige szótári alakjával együtt használjuk.

  • Ich kann nicht schwimmen. (Nem tudok üszni.)

  Felszólító mód: ti

  A felszólító mód többes szám második személyű alakja egyszerű: vegyük a kijelentő módú "ti" alakot, és hagyjuk el személyes névmást.

  • Ihr trinkt kein Bier. (Nem isztok sört.)
  • Trinkt kein Bier! (Ne igyatok sört!)

  Túl sok ihr?

  Az ihr szó több mindent is jelent a németben

  az övé (nőé) ihr Bier (az ő söre)
  az övék ihr Bier (az ő sörük)
  ti ihr trinkt (ti isztok)

  A szövegkörnyezetből kiderül, hogy melyik jelentésről van szó éppen.

  Finden

  A finden jelentése "találni, megtalálni":

  • Ich kann mein Handy nicht finden! (Nem találom a mobilomat! )

  Arra is használhatjuk, hogy elmondjuk a véleményünk valamiről:

  • Ich finde den Film gut. ( Jónak találom a filmet.)
 • ••• 05 Étel122 @ 100% 0

  mögen

  A "mögen" jelentése kedvelni/szeretni, a "möchte" alaké pedig: szeretne.

  • Ich mag Pizza! (Szeretem a pizzát!)
  • Ich möchte Pizza! (Szeretnék pizzát!)
  személy mögen (polite form)
  ich mag möchte
  du magst möchtest
  er/sie/es mag möchte
  wir mögen möchten
  ihr mögt möchtet
  sie mögen möchten

  A mögen csak főnevekkel használható, igék mellett inkább használjuk a "gern"-t.

  • Ich trinke gern Cola. (Szeretek kólát inni.)

  De a möchten igék mellett is használható:

  • Ich möchte schlafen. (Szeretnék aludni.)
  • Ich möchte Cola trinken. (Szeretnék kólát inni.)

  Müssen

  Akárcsak a mögen, a müssen módbeli segédige is magánhangzót változtat egyes számban

  személy müssen
  ich muss
  du musst
  er/sie/es muss
  wir müssen
  ihr müsst
  sie müssen

  A müssen jelentése kell, muszáj.

  • Ich muss schlafen! (Aludnom kell!)

  A "nicht müssen" pedig azt jelenti, hogy valamit nem kell megtenni.

  • Ich muss nicht schlafen. (Nem kell aludnom. Nem muszáj aludnom.)

  Zu és zum

  Tanuljátok meg a zu Hause ("otthon") kifejezést, mintha egy szó lenne.

  • Ich bin zu Hause. (Itthon vagyok.)

  Étkezésekre gyakran a zum-ot használjuk:

  • Ich esse zum Mittagessen eine Pizza. (Eszem egy pizzát ebédre.)

  Durst und Hunger

  Magyarul azt mondjuk, hogy "éhes vagyok/szomjas vagyok", de németül általában azt mondják, hogy "Ich habe Hunger/Durst" (szó szerint, kb. "éhségem van / szomjam van").

 • ••• 05 Étterem132 @ 75% 25

  Magázódás

  Korábban már láttuk a "te" és "ti" alakokat, de van egy magázódó alak is. Ekkor ugyanazt az igeragozást használjuk mint a többesszám harmadik személy (sie = ők) esetén.

  személy trinken
  du trinkst
  ihr trinkt
  sie/Sie trinken

  Hogy tudjuk megkülönbözteni, hogy "ők" vagy "Ön"? A magázódó Sie alakot mindig nagybetűvel írjuk, bárhol is legyen a mondatban.

  A többes számú magázódó alak (Önök, Maguk) szintén Sie.

  • Wo sind sie? (Hol vannak ők?)
  • Wo sind Sie? (Hol van Ön? Hol vannak Önök?)

  De ha a Sie az első szó a mondatban, a nagybetűvel írás nem segít megkülönböztetni. Ilyenkor mindegyiket jelentheti.

  • Sie sind da! ( Ott vannak ők/Ott van Ön/Ott vannak Önök! )

  Az egyesszám harmadik személyű sie (ő, nőnemben) szintén kisbetűvel íródik. Ezt az alakot meg tudjuk különböztetni azáltal, hogy az ige E/3 ragozású mellette.

  • Wo ist sie? (Hol van ő?)
  • Sie ist da! ( Ott van ő!)

  Magázódás esetén a gyakori megszólítás Herr/Frau és a személy családneve:

  • Guten Tag, Herr Müller! ( Jó napot, Müller úr!)
  • Willkommen, Frau Schmidt! (Üdvözlöm, Schmidt asszony!)

  Főnév végződések

  Időnként a szó végződése segít meghatározni a nyelvtani nemét.

  • -chen ( mindig das)
  • -er (gyakran der)
  • -e (gyakran die)

  Egy igét főnévvé alakíthatunk ay -ung képző segítségével. Ezek a szavak mind nőneműek.

  • die Wohnung, die Reservierung, die Rechnung (a lakás, a foglalás, a számla)
 • ••• 05 Tanterem141 @ 75% 25
 • ••• 05 Reggeli142 @ 75% 25
 • ••• 05 Barátok152 @ 75% 25
 • ••• 05 Bolt153 @ 75% 25
 • ••• 05 Nyelvek162 @ 75% 25
 • ••• 05 Nyaralás163 @ 75% 25
 • ••• 05 Szabadidő172 @ 75% 25

  Részeseset többes szám

  Ha egy főnév többes száma nem n-re végződik, akkor a részeseset többes számban tegyünk a végére egy extra n betűt. (Kivétel: az -s-re végződő többes számok, pl: Autos)

  • das Kind - a gyerek

  • die Kinder - a gyerekek

  • den Kindern - a gyerekeknek

  A "mit" (-val -vel) mindig részesesetet vonz:

  • das Buch - a könyv

  • die Bücher - a könyvek

  • mit den Büchern - a könyvekkel

  Részeseset többes szám esetén a névelők és a melléknevek is n-re fognak végződni:

  • mit den alten Autos (a régi autókkal)

  • mit meinen alten Freunden (a régi barátaimmal)

  • mit den grünen Bällen (a zöld labdákkal)

 • ••• 05 Iskola182 @ 75% 25
 • ••• 05 Bútor183 @ 75% 25
 • ••• 05 Felszólító192 @ 75% 25
 • ••• 05 Buli193 @ 75% 25
 • ••• 05 Időjárás201 @ 75% 25
 • ••• 05 Iroda202 @ 75% 25
 • ••• 05 Ruha212 @ 75% 25
 • ••• 14 Emberek213 @ 75% 25

  Általában egy főnévnek két alakja van, az egyes szám és a többes szám, például:

  • der Hund, die Hunde
  • die Katze, die Katzen

  Továbbá, részes esetben többes számban minden főnév kap még egy -n végződést (kivéve, ha a többes számú alak már eleve -n -re vagy -s -re végződött)

  • die Hunde, mit den Hunden (a kutya, a kutyákkal)
  • das Kind, mit den Kindern (a gyerek, a gyerekekkel)

  • de:

  • die Katzen, mit den Katzen (a macska, a macskákkal)
  • die Autos, mit den Autos (az autó, az autókkall)

  Gyenge főnevek - N-deklination

  Ebben a témakörben a főnevek egy speciális csoportjával találkozunk. Minden ide tartozó szó hímnemű.

  Ezeknek a szavaknak minden alakja -en -re végződik, kivéve az egyes szám alanyesetet.

  • Der Junge ist nett. Ich kenne einen Jungen.

  • A fiú kedves. Ismerek egy fiút.

  Ebbe a csoportba tartozik:

  • majdnem minden -e végű hímnemű főnév. (Junge, Name, Kollege, Türke, …)
  • az -ist vagy -ent végű szavak
  • és még néhány egyéb hímnemű főnév

  Például, a der Junge (a fiú) alakjai:

  Eset egyes szám többes szám
  alanyeset der Junge die Jungen
  tárgyeset den Jungen die Jungen
  részeseset dem Jungen den Jungen
 • ••• 23 Egyetem221 @ 75% 25
 • ••• 32 Piac222 @ 75% 25
 • ••• 32 Háziállatok231 @ 75% 25
 • ••• 32 Főzés232 @ 75% 25
 • ••• 32 Állatkert241 @ 75% 25
 • ••• 32 Park242 @ 75% 25
 • ••• 32 Kávézó251 @ 75% 25
 • ••• 32 Erdő252 @ 75% 25
 • ••• 23 Betegség262 @ 75% 25
 • ••• 23 Hivatal263 @ 75% 25
 • ••• 23 Lakás271 @ 75% 25
 • ••• 23 Munka272 @ 75% 25
 • ••• 23 Utazás 2282 @ 75% 25
 • ••• 23 Tanulás283 @ 100% 0
 • ••• 23 Egészség291 @ 75% 25
 • ••• 23 Turista293 @ 50% 50
 • ••• 23 Sport301 @ 50% 50
 • ••• 23 Emberek 2302 @ 75% 25

  melléknévből képzett főnevek

  Van a főneveknek egy csoportja, amelyek épp olyan végződéseket kapnak, mint a melléknevek.

  melléknév főnév
  ein deutscher Mann ein Deutscher
  der deutsche Mann der Deutsche
  eine deutsche Frau eine Deutsche
  mit einer deutschen Frau mit einer Deutschen

  Vegyük észre, hogy
  der Deutsche = a német (férfi)
  die Deutsche = a német (nő)
  das Deutsche = a német nyelv

  ebben a témakörben ezek a szavak jönnek elő:

  melléknév Melléknévi főnév (hímnemű alak)
  deutsch (német) Deutscher (német férfi)
  erwachsen (felnőtt) Erwachsener (felnőtt)
  verwandt (rokon) Verwandter (rokon)
  bekannt (ismert) Bekannter (ismerős)
  jugendlich (fiatalos) Jugendlicher (kamasz)

  egy hivatalnok = “ein Beamter”
  a hivatalnok = “der Beamte”

  A férfi hivatalnok úgy ragozódik mint egy melléknévből képzett főnév, azonban a női alakja megváltozott: ez die Beamtin, ami már egy teljesen normális főnév.

  A “die Beamte” alak is helyes, de most már kevésbé használják.

 • ••• 23 Ünnep311 @ 75% 25
Cached // 2023-09-300.006

Alapok 1 · 2021-03-17 ^

Üdvözlünk a Duolingón!

Itt az aktuális leckével kapcsolatban találsz magyarázatot, segítséget, fontos tudnivalókat.

Ebben a leckében a határozatlan névelő bukkan fel, ami alanyesetben eine vagy ein. Magyar megfelelője az "egy".

A németben minden szónak van nyelvtani neme (a híres der-die-das...)

-- Ha egy szó hímnemű vagy semlegesnemű, akkor "ein"

ein Mann = egy férfi

ein Junge = egy fiú

ein Tisch = egy asztal

-- Ha egy szó nőnemű, akkor "eine"

eine Frau = egy nő

eine Lampe = egy lámpa.

Igen, a tárgyaknak, mint például az asztal és a lámpa, is van neme.

Ein Mädchen? Miért?

Fura dolog, az ember azt várná, hogy a "Mädchen" (lány) nőnemű legyen. De a nyelvtani nem nem mindig esik egybe a való életbeli nemmel.

a "Mädchen" semlegesnemű, mert -chen kicsinyítőképzőt tartalmaz, és minden -chen-re végződő szó semlegesnemű.

A helyes megoldás tehát

ein Mädchen = egy lány

Helló 1 · 2022-02-10 ^

Személyes találkozások esetén

a formális német köszönések - hasonlóan a magyarhoz - a

 • Guten Morgen! = Jó reggelt!
 • Guten Tag! = Jó napot!
 • Guten Abend! = Jó estét!
 • Gute Nacht = Jó éj(szaká)t!,

  melyek elé korábban odatartozott az "Ich wünsche Ihnen/dir einen/eine" stb. (azaz magyarul a "kívánok", amit ma már mi is megspórolunk),

míg a hagyományos búcsúzás az

 • Auf Wiedersehen! = A viszontlátásra, vagy a
 • Wiedersehen! = Viszlát!

Ezek mellett mára egyre jobban elterjedtek a közvetlenebb üdvözlési formák is:

találkozáskor a

 • Hallo!, meg angol és amerikai hatásra a
 • Hi! vagy
 • Hey! is,

  kimondottan északon a

 • Moisen! -- vagy a

 • Moin! -- és változatai

  és délen például a

 • Servus!, -- a

 • Grüß dich! -- vagy
 • Ich grüße Sie!,

és búcsúzáskor a

 • Tschüss!, -- vagy például a
 • Bis bald! (szó szerint: "nemsokára", amit körülbelül olyan értemben használunk, mint azt, hogy "hamarosan találkozunk", "nemsokára látjuk egymást", tehát olyan búcsúzás. adol az ember számít a [hamaros] viszontlátásra),
  illetve ennek hasonpárjai, vagy az
 • Ade! (= Pá! -- nem ritkán hosszabb időre vagy mindörökre szóló búcsúzás esetén).

Egy különlegessége a német nyelvnek

azonban, hogy az ország nyugati és déli részén, mint Ausztriában is sok helyütt, ebédkor az emberek mindössze

 • "Mahlzeit!"-tal (= szó szerint "Étkezési idő"-vel)

üdvözlik egymást, amivel egyben jó étvágyat is kívánnak (ez a "Gesegnete Mahlzeit!" (= "Áldott étkezési időt!" / "Áldott ebédidőt"!) rövidítése).

Ilyenkor ezt szintén

 • "Mahlzeit!"-tal viszonozzuk.

Otthon 4 · 2022-02-10 ^

A főnevek neme

A főneveknek a németben van neme. Ez nyelvtani nem, és nem feltétlenül egyezik a természetes nemmel. A nemet a névelő jelöli, amely a következő három közül valamelyik. Például:

 • der Mann — a férfi (hímnemű, Maskulinum)
 • die Frau — a nő (nőnemű, Femininum)
 • das Haus — a ház (semleges nemű, Neutrum)

A főnevek nemét tehát meg kell tanulni a jelentésükkel együtt. Szerencsére vannak szabályszerűségek, amik ezt megkönnyítik, ha nem is minden főnév tanulásánál.

Sok főnév nemét elárulja a végződése. Legtöbbször hímneműek a következő végződésű főnevek: -er, -ler, -ner, -ling, -ist, -ismus

Gyakran a főnév végződése meghatározza a “nemet”

 • Gitarre — nőnemű (die Gitarre)
 • Computer — hímnemű (der Computer)
 • Mädchen (girl) — semleges nemű (das Mädchen)

Ha egy tárgyat jelentő szó (nem személy vagy elvont fogalom) -e -re végződik, akkor majdnem mindig nőnemű:

 • Rose, Gitarre, Toilette, Lampe, …

Ez -er végű szavak gyakran hímneműek:

 • Computer, Videorekorder, …

A -chen végű szavak mindig semlegesneműek.

Van még néhány hasonló szabályosság, ezekkel később találkozhattok.

Azonban sok gyakori szó van, ahol nem segít a végződés. Ilyenkor tanuljátok meg a szó nyelvtani nemét a szóval együtt.

 • Tisch, Stuhl — hímnemű (der Tisch, der Stuhl)
 • Haus, Bett, Sofa, Licht — semleges nemű (das Haus, das Bett, das Sofa, das Licht)

Határozatlan névelő

Magyarul a határozatlan névelő “egy”, a határozott névelő pedig “a/az”. Németben ennél több variációt láthattok.

Nőnemű szavak és többes szám

nőnemű szavak esetén egy = eine

 • Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

Az “a / az” megfelelője nőnemű szavak esetén “die”

 • Wer ist die Frau? (Kicsoda a nő?)
 • Die Rose ist hier. (A rózsa itt van.)

A többes szám esetén is a “die” névelőt használjuk.

 • Die Rosen sind hier. (A rózsák itt vannak.)

Ahogy az “egy”-et sem használjuk többes számban, az “eine”-nek sincsen többes száma. Ilyenkor simán nem írunk semmilyen névelőt.

egyes számban: Das ist eine Lampe. (Az egy lámpa.)

többes számban: Das sind Lampen. (Azok lámpák.)

Nem nőnemű formák

A másik két nemnek egyezik a határozatlan névelő formája: az ein-t használják.

Minden nem ugyanúgy viselkedik többes számban (alanyesetben mindig "die" áll előttük )

 • Hier sind die Rosen. (Itt vannak a rózsák.)
 • Hier sind die Sofas. (Itt vannak a kanapék.)

Kiejtés

A német kiejtés nem túl komplikált. Egy adott betűt általában ugyanúgy kell kiejteni a szavakban.

Viszont van egy pár betű amelyeket máshogy kell kiejteni, mint a magyarban. Ezekre fel fogjuk hívni a figyelmed. Egyelőre próbáld meg azt utánozni, amit hallasz.

Idegennyelvű szavak (pl. francia vagy angol) néha úgy hangzanak mint az eredeti:

 • Computer (mint angolul)
 • Garage (mint franciául)

Speciális karakterek

Van egy pár betű, amiket nem ismerünk a magyarban:

 • ä — Ezt a betűt “umlaut á”-nak hívják és úgy hangzik mint a magyar “e”. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt írhatjuk “ae”-nek is.

 • ß — ez nem egy “B”-betű, hanem egy specialis “sz”-betű. ”Esz-cett”-nek (vagy “scharfes s”-nek) hívják, de úgy ejtik mint a magyar “sz”-betűt. Ha nincs német billentyűzetünk, ezt a betűt dupla “s”-el, azaz “ss”-el helyettesíthetjük. Például weiß helyett weiss.

Magyar billentyűzeten Alt gr+ á adja a ß karaktert, és Alt gr+ a -val írhatjuk az ä betűt.

Család 1 2 · 2022-02-10 ^

A muterom és a faterom

Családtagokról beszélve hasznos tudni, hogy mondjuk, hogy az én ...m , a te ...d:

meine Mutter = az anyám

deine Mutter = az anyád

mein Vater = az apám

dein Vater = az apád

Vegyük észre, hogy alanyesetben egyes számban a nőnemű szavak esetén a meine, deine alakot használjuk, hímnemű és semlegesnemű szavak esetén pedig a mein, dein alakot.

Például, mivel a die Lampe nőnemű, a das Haus pedig semlegesnemű:

meine Lampe = a lámpám

mein Haus = a házam

Alanyesetben többes számban is a meine, deine alakot használjuk:

meine Lampen = a lámpáim

meine Häuser = a házaim

nicht

Ha egy mondaton belül egy melléknevet tagadunk, illesszük be a nicht szót a melléknév elé.

Dein Großvater ist alt. = A nagyapád öreg.

Mein Großvater ist nicht alt. = A(z én) nagyapám nem öreg.

sie und er

Míg magyarban csak azt mondjuk, hogy ő, függetlenül attól, hogy férfiról vagy nőről beszélünk, németben itt háromféle személyes névmást használhatunk :

ő neme
er hímnem
sie nőnem
es semlegesnem

Sie ist Anna. = Ő Anna.

Er ist Karl. = Ő Karl.

Sie ist meine Mutter. = Ő az anyám.

Er ist mein Vater. = Ő az apám.


No, de ha a “Sie ist meine Mutter.” a megfelelő, miért láthatunk olyan mondatokat, hogy “Das ist meine Mutter. “?

Das ist meine Mutter. - Hogy is van ez?

Ez szituációtól függ:

A német das mutató névmás és magyar fordítása

Mutató névmásokat akkor használunk, ha az, akiről / amiről beszélünk (tárgy / élőlény / fogalom / cselekvés / történés) időben és/vagy térben (viszonylag) közeli, lásd például a magyarban:

 • Mi ez? -Béka.
 • Ez aztán a döfi!
 • Ez egy olyan intelem, amit jó, ha mindig észben tartasz.
 • Az a kocsim.

Személyekre is alkalmazzuk azt ez-t / az-t:

 • Ez a barátom.

Ilyesmiket a klasszikusainknál is olvasunk, pl. Gárdonyi-nál a Haragosok-ban, mikor a fiú - hazatérvén kocsin családjával - anyja "Hát ez a fehérnép?" kérdésére azt feleli:

 • "Ez a feleségem meg a gyermekem."

Van, aki a magyarban manapság azonban úgy érzi, nem elég udvarias az "ez"-t és "az"-t személyre alkalmazni, és ezért szereti inkább "ő"-vel behelyettesíteni -- az ilyen jelenségeket, ha valaki csupa jószándékból nyelvileg kicsit túllő a célon, hiperkorrekciónak hívjuk.

Ezért fontos kiemelni, hogy

1) nincs olyan szótár, ami a német "das" szóra az ő-t kínálná megfelelőként; és

2) máig teljesen rendben van, ha az ez/ezek / az/azok névmásokat személyekre vonatkoztatjuk: Ez itt az én fiam, azok pedig az övéi.

A németben viszont az önállóan használt semleges das-szal elvitathatatlanul bármilyen (nyelvtani) nemű főnévre lehet utalni úgy egyes, mint többes számban, ha új témaként hozzuk szóba őket (= bevezetés) -

 • Das ist eine gute Idee. = Ez [egy] jó ötlet.
 • Das ist mein Hund. = Ez a kutyám.
 • Das ist mein Zimmer. = Ez az én szobám. -,

és egy egyformán igaz személyek esetén is. Például, ha a férfi a mellette álló feleségét bemutatja a főnökének, akkor - egy pillantást vetvén a nejére vagy más gesztussal jelezve, hogy róla van szó - azt mondhatja:

 • Das ist meine Frau Isolde. =
  • Ez[/Ő] a feleségem: Isolde.

Csak egy következő lépésben, ha már megemlítette, utal a férj a sie személyes névmással (= vonatkoztatás) a feleségére; aholis a magyar az ő megfelelőt csak kiemeléskor teszi ki:

 • Sie ist Biologin. = Biológus.
 • Sie ist ebenfalls Biologin. = Ő is biológus.

Fényképeket nézegetvén is első menetben a mutató névmással utalunk az egyes alakokra és csak a másodikban személyes névmással:

 • Das ist meine Frau und das ist meine Schwägerin. Sie sind Zwillinge. =
  • Ez a feleségem és ez a sógornőm. Ikrek. (Utóbbi mondatban a magyar rendesen nem teszi ki a személyes névmást.)
 • Das sind meine Söhne und das sind meine Töchter. Sie sind alle Dino-Fans. =
  • Ezek a fiaim és ezek a lányaim. Mindnyájuk dinó-rajongó.
 • Das sind Karls Pferde. Sie sind alle Preisträger. = Ezek Karl lovai. Mind díjnyertes.

Tehát a szabály:

1. bevezetés:
das (1.sz. / t.sz.) ez / ezek // az / azok (// ő / ők)
2. vonatkoztatás:
er / sie .(1.sz. / t.sz.) / es ő / ők (...)

És még egy:

hiperkorrekció ide vagy oda,

ha tehát a mutatás vagy utalás fontos eleme a beszélgetésnek, akkor a das szóra a magyarban is jobb az ez/ezek vagy az/azok megfelelőket használnunk. De ezt csak a szövegkörnyezet mutatja meg.

Tudtad-e?

Ha több valamire-valakire vonatkozhatna egy (vissza)utalás, a das-t meg lehet toldani egy közel(ebb)i vagy távol(abb)i helyre való utalással is, például:

 • Das hier ist mein älterer und das dort ist mein jüngerer Bruder." =
  • Ez itt a bátyám és az ott az öcsém.

Te 2 · 2022-02-10 ^

Szórend

A német mondatok felépítése nem egyezik meg a magyaréval. Németben az ige kijelentő mondatokban mindig a második helyen áll, németül Verbzweitstellung.

Mint a magyarban, az ige egy része megváltozik. :

 • Ich bin. Du bist. (Én vagyok. Te vagy.)

Ez a rész általában a második helyen van.

1 2
Ich bin hier.
Meine Mutter ist in Irland.

Az ige “maradéka” a legvégére kerül. Ez alatt olyan elemeket értünk, amelyek “valamennyire” az igéhez tartoznak. Ezek kiegészítik az igét: az ige hiányosnak tűnik nélkülük.

1 2 vége
Meine Mutter ist in Irland.
Ich trinke Tee.

Emiatt minden más a második helyen lévő ige és a "vége" között áll.

1 2 vége
Meine Mutter ist oft in Irland.
Ich trinke oft Tee.

Ez zavarja össze a leggyakrabban a tanulókat. Mindig figyelj a mondatszerkezetre. Van olyan, amelyik elfogadható a magyarban de lehetetlen a németben.

A német szórendról bővebben: https://webnyelv.hu/a-nemet-szorend/

Igen/Nem kérdések

A magyarban a kérdő és a kijelentő mondatok szórendje ugyanolyan, csak az intonáció változik.

A németben viszont megváltozik a sorrendje a szavaknak

1 2 vége
Du bist alt.
Bist du alt?
Du trinkst Kaffee.
Trinkst du Kaffee?

Igevégződések

Németben az igének majdnem minden személyi formája különböző, pont, mint a magyarban.

Németben a du (egyes szám második személy, “te”) utáni igevégződés minden igénél ugyanaz. Amikor du-t látsz az ige st-re fog végződni.

 • Du bist. Du hast. Du kommst.

Du heißt kivételnek tűnik, de nem az. Ennek az az oka, hogy a fura ß-betű igazából egy S-betű. Sosem lesz -s- egy ß után.

Én 1 · 2022-02-10 ^

Igeragozás

Mint láthattátok a Te témakörben, du mellett a -st végződést használjuk:

 • du bist = [te] vagy
 • du singst = [te] énekelsz .

Hasonló módon ich mellett a -e lesz az igék vége:

 • ich bringe = [én] hozok
 • ich lerne = [én] tanulok .

Lehetnek kivételek, de az igék jelentős többségénél ez a ragozás érvényes.

Birtokos 2 · 2022-02-10 ^

Kein vagy nicht?

Tagadó mondatokban, használjunk nicht-et, ha

 • egy melléknevet tagadunk.

Er ist groß. Ő magas.

Er ist nicht groß. Ő nem magas.

 • az igét tagadjuk a mondatban.

Ich renne. Futok.

Ich renne nicht. Nem futok.

 • Személynevek előtt.

Ich bin Jonas. Jonas vagyok.

Ich bin nicht Jonas. Nem vagyok Jonas.

Mikor használjuk azt hogy kein / keine /keinen… ?

 • a legegyértelműbb jel az, ha az állító mondatban ein szerepelt. Ekkor csak alakítsuk át az “ein”-t “kein”-ná. (Soha sincsen olyan a mondatban, hogy “nicht ein”!)

Das ist eine Katze. Ez egy macska.

Das ist keine Katze. Ez nem egy macska.

Das ist ein Hund. Ez egy kutya.

Das ist kein Hund. Ez nem egy kutya.

 • Ha egy névelő nélküli főnév szerepelt az állító mondatban. (A tulajdonnevek most nem számítanak, azokat már láttuk az előző részben)

Ich habe Hunger. Éhes vagyok.

Ich habe keinen Hunger. Nem vagyok éhes.

Ich esse Fleisch. Eszem húst.

Ich esse kein Fleisch. Nem eszem húst.

A haben ige

Magyarul azt mondjuk: Van egy macskám. Van egy kutyád.

Németben a haben ige segítségével fejezhetjük ki a birtoklást. Ragozása egyes számban:

személy ige
én ich habe
te du hast
ő er/sie/es hat

Például:

Ich habe eine Katze. Van egy macskám.

Du hast Zeit. Van időd.

Er hat ein Problem. Van egy problémája. (férfinak, fiúnak)

Sie hat ein Problem. Van egy problémája. (nőnek, lánynak)

Többesszám 2 · 2022-02-10 ^

Többesszám

A német többes számú alakok meglehetősen szabálytalanok. Íme néhány szó a mostani leckéből:

egyesszám többesszám
eine Lampe Lampen
eine Rose Rosen
eine Tochter Töchter
ein Bett Betten
ein Sofa Sofas
ein Stuhl Stühle
ein Computer Computer

Néha nagyon egyszerű:

 • Minden -e végű főnév többesszáma -en -re végződik.

Néha a magánhangzó kissé megváltozik ( például Stadt - Städte, Stuhl -Stühle )

Néhány főnév többes számban ugyanaz marad. (általában az -er végűek vagy a -chen végűek). Ekkor meg kell néznünk a teljes mondatot és a kontextust, hogy eldöntsük, mit is jelent:

 • Das ist ein Computer. (Ez egy számítógép.)
 • Das sind Computer. (Ezek számítógépek.)
 • Das ist mein Computer. (Ez a számítógépem.)
 • Das sind meine Computer. (Ezek a számítógépeim.)

Származás 2 · 2022-02-10 ^

Igeragozás

Most már találkoztatok a szabályos végződésekkel egyes számban:

személy végződés példa
én -e ich singe
te -st du singst
ő -t sie/er singt

a létige (lenni) erősen szabálytalan:

személy alak
én ich bin
te du bist
ő sie/er ist

Névelők és hasonló szavak

Ahogy már biztosan észrevetted, sok névelő van. Többek között utalnak a főnév nemére is. Vegyük észre, hogy a nőnemű és a többes számú alak gyakran egybeesik.

Magyar nőnem többes szám hímnem
ő/ők/ő sie sie er
a/az die die der
ez diese diese dieser
melyik welche welche welcher
enyém/ az én …-m meine meine meiner
tiéd/ a te …-d deine deine deiner
Magyar nőnem többes szám nem nőnem
egy eine ein
én …-m meine meine mein
te …-d deine deine dein
nem/nincs keine keine kein

E-re végződik, mégis hímnemű?

Korábban már említettük, hogy a szavak, amik -e-re végződnek, gyakran nőneműek:

 • die Lampe, die Rose, die Gitarre, die Garage

Ez nem szükségszerűen igaz olyan főnevekre, amelyek absztrakt fogalmakra, emberekre vagy állatokra utalnak:

der Junge (fiú gyerek) és der Chinese (Kínai férfi) hímneműek. Az ok egyszerű: a jelentése is egy fiút vagy férfit takar.

 • Az emberekre vonatkozó főnevek, amik -e-re végződnek, sokszor hímneműek

Absztrakt ötletekre vonatkozó szavak (nem dolgok, nem emberek), amelyek -e-re végződnek, mindenféle neműek lehetnek:

der Name (név) hímnemű,

das Ende (vége) semleges nemű.

Viszont:ha tippelni kell, akkor a "die" még mindig a legjobb választás!

Hibajelentés

Igen, mi is elkövetünk hibákat. Ha találsz egyet, kérlek jelentsd. Használd a “jelentés” gombot. Ha csak a fórumon jelented, akkor esetleg nem látjuk

Hova kerül az auch (is)?

Emlékezz arra, hogy a németnek egy különös, következetes mondatszerkezete van.

 • Az ige, ami a személlyel változik, a második helyre kerül.
 • Az ige maradéka a végére kerül
 • Minden más a kettő közé kerül.

Auch (is) az ige első és második része közé kerül.

1 2 maradék vége
Ich komme auch aus Japan.

Nem kerülhet a mondat legvégére, mert az megszegné a mondatszerkezet szabályait.

sondern(hanem) vs. aber(de)

Általában gondolj a sondern-re mint nem A, hanem B:

 • Das ist kein Mann, sondern eine Frau. (Ez nem egy férfi, hanem egy nő)
 • Ich komme nicht aus Japan, sondern aus China. (Nem Japánból jöttem, hanem Kínából)

Más kontextusban használd az aber-t:

 • Ich komme aus China, aber ich lebe in Japan. (Kínábol jövök, de Japánban élek)
 • Ich komme nicht aus China, aber ich spreche Chinesisch. (Nem Kínábol jövök, de beszélek kínaiul.)

Szükség 2 · 2022-02-10 ^

A harmadik nem — semlegesnem

Korábban tanultad, hogy a névelők és hasonló szavak a nem és szám függvényében megváltoznak. A következő táblázatban lévő szavak a nőnemben és többesszámban ugyanazok.

Magyar nőnem. / többes szám. hímnem
ő/ők/ő sie er
a/az die der
ez diese dieser
melyik welche welcher
enyém meine meiner
tiéd deine deiner

Van még egy nem(semleges). Itt vannak bizonyos formái a hímnemmel együtt összehasonlításként:

Magyar hímnem. semleges
ő/az er es
a/az der das
ez dieser dieses
melyik welcher welches
enyém meiner meines
tiéd deiner deines

Ahogy látod, általában nőnem (és_többesszám_) -e-re végződik, hímnem -er-re, és_semleges_ -es-re.

Igazából már találkoztál semleges főnevekkel korábban:

 • das Bett, das Wasser, das Kind, das Sofa, das Telefon, das Zimmer, das Haus

Van, amikor nem feltűnő a különbség, mert a határozatlan névelők a_hímnem_ és_semlegesnem_ esetén megegyeznek:

Magyar nőnem. többes szám. hímnem. / semleges nem.
a/az eine ein
nincs keine keine kein
én …-m meine meine mein
te …-d deine deine dein

Tehát, két névelő-típusú szócsoport van: a határozott (der,die,das) és a határozatlan (ein,eine) A legjobban úgy tanulod meg őket, ha sokat gyakorolsz

A lányok nem dolgok!!

Igen, egyetértünk Emlékezz arra, hogy a németben sokszor a “nem” a szó formájától függ, nem attól, hogy mit jelent.("nyelvtani nem"). Ezért, die Lampe nőnemű, mert a szó egy tárgy és -e-re végződik. Der Computer hímnemű, mert a legtöbb-er-re végződő szó éppen az.

Általános szabályként megjegyezheted, hogy az embereknél a nyelvtani nem többnyire megegyezik a valós nemmel, az állatoknál és tárgyaknál viszont nem.

Még sokkal több végződés van, ami elárulja a főnév nemét. Mint korábban már említettük a-chen-re végződő szavak mindig semleges neműek.

 • das Mädchen (semleges)

A -chen a németben a kicsinyítő képző, mint a -ka/-ke a magyarban.

Utazás 2 · 2022-02-10 ^

Szórend ismét

A német nyelvben fontos szabály, hogy a ragozott ige a második pozícióban áll.

 • Ich tanze. ( Táncolok.)
 • Der Mann kommt aus China. (A férfi Kínából származik.)

Ezekben a példákban a mondat alanya (“ich”, “der Mann”) van az első helyen.

De másféle szavak is kerülhetnek első helyre, és továbbra is a második helyen áll az ige. Ekkor az alany az ige utánra kerül át.

 • Ich schwimme am Montag oft. (Gyakran úszom hétfőn.)
 • Am Montag schwimme ich oft. (Hétfőn gyakran úszom.)
1 2 vége
Er tanzt am Freitag.
Am Freitag tanzt er.
Ich schwimme am Montag oft.
Am Montag schwimme ich oft.

Néhány enyhén rendhagyó ige.

A legtöbb ige ragozásakor csak a végződés változik, de van néhány gyakori ige, ahol a tőhang is megváltozik:

személy vezet lát alszik
ich fahre sehe schlafe
du fährst siehst schläfst
er/sie/es fährt sieht schläft

Vegyük észre hogy a tőhang csak egyes számban, második és harmadik személyben változik meg.

A gehen gyaloglást jelent

Magyarul mondhatjuk hogy “Busszal megyek iskolába” vagy “Kínába megyek repülővel”, de a németben a “gehen” csak gyaloglást jelent.

Tehát ha busszal, autóval vagy biciklivel megyek iskolába: ich fahre, ha pedig repülök, akkor: ich fliege

Ha gyalog megyek: ich gehe.

Testvérek 1 · 2022-02-10 ^

Tárgyeset

Magyarban -t végződéssel jelöljük a tárgyesetet. A németben is van tárgyeset, itt azonban a névelőkre érdemes figyelni.

Alanyeset:

Ein Hund trinkt. Egy kutya iszik. (hímnemű, der Hund)

Eine Katze trinkt. Egy macska iszik. (nőnemű, die Katze)

Ein Schwein trinkt. Egy disznó iszik. (semleges nemű, das Schwein)

Tárgyeset:

Ich sehe einen Hund. Látok egy kutyát.

Ich sehe eine Katze. Látok egy macskát.

Ich sehe ein Schwein.

Tehát nőnem és semlegesnem esetén a változás “láthatatlan”, de hímnemű szavak esetén tárgyesetben igenis látható, "ein" helyett “einen” szerepel.

Hasonlóan határozott névelők esetén, csak a hímnemben van változás:

Der Hund trinkt. -- A kutya iszik.

Ich sehe den Hund. -- Látom a kutyát.

Birtokos szerkezetek esetén a “haben” ige tárgyesettel jár:

 • Eine Frau hat eine Katze. (Egy nőnek van egy macskája.)
 • Ein Kind hat ein Fahrrad. (Egy gyereknek van egy biciklije)
 • Ein Junge hat einen Hund. (Egy fiúnak van egy kutyája.)

Én, engem, te, téged...

A személyes névmások így alakulnak át

alanyeset tárgyeset
ich mich
du dich
er ihn
sie sie
es es
wir uns
ihr euch
sie sie
Sie Sie

Melléknevek végződése

Ha egy melléknév a mondat állítmánya, akkor mindig változatlan alakban marad.

 • Die Pizza ist gut. (A pizza jó.)
 • Das Eis ist gut. (A fagylalt jó.)
 • Der Apfel ist rot. (Az alma piros.)

De ha egy főnév előtt áll a melléknév, akkor a végződése igazodik a szó neméhez és nyelvtani esetéhez is. Ennek elég összetett szabályai vannak, ezért a melléknév végződések kérdéskörét több leckére szétbontottuk.

Egyelőre jegyezzük meg az alábbi szabályokat:

nőnemű szavaknál (alanyesetben) használjuk az -e végződést

 • Das ist eine gute Pizza. (Ez [egy] jó pizza)
 • Sie ist meine kleine Tochter. (Ő az én kislányom.)

hímnemű vagy semleges nemű szavaknál, közvetlenül der/das után szintén az -e végződést használjuk

 • Der kleine Bruder (az öcs)
 • Das gute Eis (a jó fagyi)

Megjegyezhetjük azt a “trükköt”, hogy az -e az alapértelmezett végződés, és később megtanuljuk a kivételeket.

Itt egy kivétel: Tárgyeset + hímnem esetén (den/einen), a melléknév is -en-re végződik.

 • Ich habe einen kleinen Bruder. (Van egy öcsém.)
 • Ich sehe den großen Tisch. (Látom a nagy asztalt.)

Hobbi 1 · 2021-03-17 ^

Im és ins

Az im jelentése általában, valamiben az "ins" szót akkor használjuk, ha valamibe megyünk.

 • Ich bin im Theater. (A színházban vagyok.)
 • Ich gehe ins Theater. (A színházba megyek.)

Az im az in+dem összevonásával keletkezett, az ins pedig az in+das összevonásából.

Később látni fogjátok, hogy ezek egy nagyobb rendszer részei.

Továbbá, használhatjuk az im-et hónapokkal és évszakokkal:

 • Im Juli, im Winter

Igeragozás: ti

Eddig ezeket az igealakokat tanultátok:

tanul vezet van vmi-je
főnévi igenév lernen fahren haben
ich (én) lerne fahre habe
du (te) lernst fährst hast
er/sie/es (ő) lernt fährt hat
wir (mi) lernen fahren haben
sie (ők) lernen fahren haben

A főnévi igenév (lernen, fahren, haben) szerepel a szótárakban.

Most megismerhetitek a többes szám második személyű alakot is (ti).

Ez az alak mindig t -re végződik, és az ige gyökere ugyanaz, mint a szótári alaké. Hasonlítsuk ezt össze az egyesszám harmadik személlyel, ahol viszont a tőhangváltozás történhet.

tanul vezet van vmije
főnévi igenév lernen fahren haben
er/sie/es (ő) lernt fährt hat
ihr (ti) lernt fahrt habt

Gern

Magyarul mondhatjuk, hogy:

 • Szeretem a csokoládét. Szeretek úszni.

Korábban láttuk, hogy a "mögen" jelentheti azt, hogy szeretni/kedvelni:

 • Ich mag Schokolade. Szeretem a csokoládét.

De a "mögen"-t csak főnevekkel használhatjuk. Igék esetén van egy másik szerkezet erre:

 • Ich schwimme gern. Szívesen úszom. /Szeretek úszni.

A gern egy határozószó, ami egy ige jelentését módosítja. Magyarul hasonlóan működik a szívesen. Szívesen úszom. Szívesen táncolok.

Hová helyezzük a "gern"-t a mondatban? Ha már tudjuk, hová kerül az "oft", tegyük ugyanoda:

 • Ich gehe oft ins Theater. (Gyakran járok színházba.)
 • Ich gehe gern ins Theater. (Szívesen járok színházba.)

Időnként azt is mondják/ írják, hogy "gerne". A "gern" és "gerne" ugyanazt jelentik és felcserélhetők egymással.

Panaszkodás 2 · 2022-02-10 ^

Igeragozás: lenni

A létige "sein" (lenni) rendhagyó ragozású. Íme az összes alakja jelen időben:

lenni sein
én ich bin
te du bist
ő er/sie/es ist
mi wir sind
ti ihr seid
ők sie sind

Vegyük észre, hogy (mint minden igénél) a mi és ők alakok most is megegyeznek.

Módbeli segédigék

A módbeli segédigék kicsit másképp ragozódnak, mind a szabályos igék. Gyakran történik tőhangváltás.

Továbbá most az egyes szám első személyű és az egyes szám harmadik személyű alak megegyezik!

személy tud
ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie können

Általában a módbeli segédigéket egy másik ige szótári alakjával együtt használjuk.

 • Ich kann nicht schwimmen. (Nem tudok üszni.)

Felszólító mód: ti

A felszólító mód többes szám második személyű alakja egyszerű: vegyük a kijelentő módú "ti" alakot, és hagyjuk el személyes névmást.

 • Ihr trinkt kein Bier. (Nem isztok sört.)
 • Trinkt kein Bier! (Ne igyatok sört!)

Túl sok ihr?

Az ihr szó több mindent is jelent a németben

az övé (nőé) ihr Bier (az ő söre)
az övék ihr Bier (az ő sörük)
ti ihr trinkt (ti isztok)

A szövegkörnyezetből kiderül, hogy melyik jelentésről van szó éppen.

Finden

A finden jelentése "találni, megtalálni":

 • Ich kann mein Handy nicht finden! (Nem találom a mobilomat! )

Arra is használhatjuk, hogy elmondjuk a véleményünk valamiről:

 • Ich finde den Film gut. ( Jónak találom a filmet.)

Étel 2 · 2022-02-10 ^

mögen

A "mögen" jelentése kedvelni/szeretni, a "möchte" alaké pedig: szeretne.

 • Ich mag Pizza! (Szeretem a pizzát!)
 • Ich möchte Pizza! (Szeretnék pizzát!)
személy mögen (polite form)
ich mag möchte
du magst möchtest
er/sie/es mag möchte
wir mögen möchten
ihr mögt möchtet
sie mögen möchten

A mögen csak főnevekkel használható, igék mellett inkább használjuk a "gern"-t.

 • Ich trinke gern Cola. (Szeretek kólát inni.)

De a möchten igék mellett is használható:

 • Ich möchte schlafen. (Szeretnék aludni.)
 • Ich möchte Cola trinken. (Szeretnék kólát inni.)

Müssen

Akárcsak a mögen, a müssen módbeli segédige is magánhangzót változtat egyes számban

személy müssen
ich muss
du musst
er/sie/es muss
wir müssen
ihr müsst
sie müssen

A müssen jelentése kell, muszáj.

 • Ich muss schlafen! (Aludnom kell!)

A "nicht müssen" pedig azt jelenti, hogy valamit nem kell megtenni.

 • Ich muss nicht schlafen. (Nem kell aludnom. Nem muszáj aludnom.)

Zu és zum

Tanuljátok meg a zu Hause ("otthon") kifejezést, mintha egy szó lenne.

 • Ich bin zu Hause. (Itthon vagyok.)

Étkezésekre gyakran a zum-ot használjuk:

 • Ich esse zum Mittagessen eine Pizza. (Eszem egy pizzát ebédre.)

Durst und Hunger

Magyarul azt mondjuk, hogy "éhes vagyok/szomjas vagyok", de németül általában azt mondják, hogy "Ich habe Hunger/Durst" (szó szerint, kb. "éhségem van / szomjam van").

Étterem 1 · 2021-03-17 ^

Magázódás

Korábban már láttuk a "te" és "ti" alakokat, de van egy magázódó alak is. Ekkor ugyanazt az igeragozást használjuk mint a többesszám harmadik személy (sie = ők) esetén.

személy trinken
du trinkst
ihr trinkt
sie/Sie trinken

Hogy tudjuk megkülönbözteni, hogy "ők" vagy "Ön"? A magázódó Sie alakot mindig nagybetűvel írjuk, bárhol is legyen a mondatban.

A többes számú magázódó alak (Önök, Maguk) szintén Sie.

 • Wo sind sie? (Hol vannak ők?)
 • Wo sind Sie? (Hol van Ön? Hol vannak Önök?)

De ha a Sie az első szó a mondatban, a nagybetűvel írás nem segít megkülönböztetni. Ilyenkor mindegyiket jelentheti.

 • Sie sind da! ( Ott vannak ők/Ott van Ön/Ott vannak Önök! )

Az egyesszám harmadik személyű sie (ő, nőnemben) szintén kisbetűvel íródik. Ezt az alakot meg tudjuk különböztetni azáltal, hogy az ige E/3 ragozású mellette.

 • Wo ist sie? (Hol van ő?)
 • Sie ist da! ( Ott van ő!)

Magázódás esetén a gyakori megszólítás Herr/Frau és a személy családneve:

 • Guten Tag, Herr Müller! ( Jó napot, Müller úr!)
 • Willkommen, Frau Schmidt! (Üdvözlöm, Schmidt asszony!)

Főnév végződések

Időnként a szó végződése segít meghatározni a nyelvtani nemét.

 • -chen ( mindig das)
 • -er (gyakran der)
 • -e (gyakran die)

Egy igét főnévvé alakíthatunk ay -ung képző segítségével. Ezek a szavak mind nőneműek.

 • die Wohnung, die Reservierung, die Rechnung (a lakás, a foglalás, a számla)

Szabadidő 1 · 2022-02-10 ^

Részeseset többes szám

Ha egy főnév többes száma nem n-re végződik, akkor a részeseset többes számban tegyünk a végére egy extra n betűt. (Kivétel: az -s-re végződő többes számok, pl: Autos)

 • das Kind - a gyerek

 • die Kinder - a gyerekek

 • den Kindern - a gyerekeknek

A "mit" (-val -vel) mindig részesesetet vonz:

 • das Buch - a könyv

 • die Bücher - a könyvek

 • mit den Büchern - a könyvekkel

Részeseset többes szám esetén a névelők és a melléknevek is n-re fognak végződni:

 • mit den alten Autos (a régi autókkal)

 • mit meinen alten Freunden (a régi barátaimmal)

 • mit den grünen Bällen (a zöld labdákkal)

Emberek 3 · 2022-02-10 ^

Általában egy főnévnek két alakja van, az egyes szám és a többes szám, például:

 • der Hund, die Hunde
 • die Katze, die Katzen

Továbbá, részes esetben többes számban minden főnév kap még egy -n végződést (kivéve, ha a többes számú alak már eleve -n -re vagy -s -re végződött)

 • die Hunde, mit den Hunden (a kutya, a kutyákkal)
 • das Kind, mit den Kindern (a gyerek, a gyerekekkel)

 • de:

 • die Katzen, mit den Katzen (a macska, a macskákkal)
 • die Autos, mit den Autos (az autó, az autókkall)

Gyenge főnevek - N-deklination

Ebben a témakörben a főnevek egy speciális csoportjával találkozunk. Minden ide tartozó szó hímnemű.

Ezeknek a szavaknak minden alakja -en -re végződik, kivéve az egyes szám alanyesetet.

 • Der Junge ist nett. Ich kenne einen Jungen.

 • A fiú kedves. Ismerek egy fiút.

Ebbe a csoportba tartozik:

 • majdnem minden -e végű hímnemű főnév. (Junge, Name, Kollege, Türke, …)
 • az -ist vagy -ent végű szavak
 • és még néhány egyéb hímnemű főnév

Például, a der Junge (a fiú) alakjai:

Eset egyes szám többes szám
alanyeset der Junge die Jungen
tárgyeset den Jungen die Jungen
részeseset dem Jungen den Jungen

Emberek 2 2 · 2022-02-10 ^

melléknévből képzett főnevek

Van a főneveknek egy csoportja, amelyek épp olyan végződéseket kapnak, mint a melléknevek.

melléknév főnév
ein deutscher Mann ein Deutscher
der deutsche Mann der Deutsche
eine deutsche Frau eine Deutsche
mit einer deutschen Frau mit einer Deutschen

Vegyük észre, hogy
der Deutsche = a német (férfi)
die Deutsche = a német (nő)
das Deutsche = a német nyelv

ebben a témakörben ezek a szavak jönnek elő:

melléknév Melléknévi főnév (hímnemű alak)
deutsch (német) Deutscher (német férfi)
erwachsen (felnőtt) Erwachsener (felnőtt)
verwandt (rokon) Verwandter (rokon)
bekannt (ismert) Bekannter (ismerős)
jugendlich (fiatalos) Jugendlicher (kamasz)

egy hivatalnok = “ein Beamter”
a hivatalnok = “der Beamte”

A férfi hivatalnok úgy ragozódik mint egy melléknévből képzett főnév, azonban a női alakja megváltozott: ez die Beamtin, ami már egy teljesen normális főnév.

A “die Beamte” alak is helyes, de most már kevésbé használják.


19 skills with tips and notes

 
0.432